Dokümanlar

 

Bilgi ve Deneyim Dizisi 1 Bilgi ve Deneyim Dizisi 2
   
Bilgi ve Deneyim Dizisi 3 Katılımcı Kentsel Planlama ve Kent Konseyleri Çalıştay Kitapçığı
   
III. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması – Ulusal Raporu Türkiye Kent Konseyleri Çevre Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
   
II. Kent Konseyleri Ulusal Çalıştayı -Kentsel Dönüşüm ve Şehirlerin Geleceği II. Kent Konseyleri Ulusal Çalıştayı – Kent ve Ulaşım
   
6. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması Raporu “Kent Konseyleri: Sorunlar ve Beklentiler”
   
8.Türkiye Kent Konseyleri Birliği Buluşması “Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri Çalıştayı” Sonuç Raporu