Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kanunu hakkında açıklama

KÖROĞLU DAĞI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ KANUNU HAKKINDA KENT KONSEYİ BAŞKANI NADİR GARİPOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Kent Konseyi Başkanımız Nadir Garipoğlu 22 Ağustos günü Resmi Gazetede yayınlanıp, yürürlüğe giren “Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Kanunu” hakkında Bolu halkını doğru bilgilendirmek amacıyla Köroğlu TV’ ye aşağıdaki açıklamaları yaptı.

“Bu kanun uzun zamandır çıkmasını beklediğimiz Bolu’nun turizm doğa sporları ve termal turizmine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz verilecek olan teşvikler sayesinde de pek çok yatırımcıyı Bolu’ya çekeceğini umduğumuz bir kanun.

51 bin 450 hektarı kapsayan Bolu Merkez, Seben, Kıbrıscık ve Dörtdivan sınırları içerisindeki Karacasu, Abant Gölü’nün 7 kat büyüklüğünde olan Seben Taşlıyayla Göleti, Kartalkaya ve Köroğlu Dağlarının bir kısmını da içine alan bir bölge doğa ve turizm yatırımları için teşvik kapsamına alınıp imara açıldı. Bölge içinde kalan Gölcük, Aladağ Göksu ve Beşpınarlar Tabiat Parkları ise teşvik kapsamı dışına alınarak bu alanlarda yapılaşma yasaklandı.

Daha önce söz konusu olan bölgede bütünsel olarak olmasa bile, ayrı ayrı bölgelerde turizm alanı ilan edilmiş bölgeler ve turizm yatırımları vardı. Bu kanunun esas faydası bu alanların bütünsel olarak gelişim bölgesi ilan edilmesidir. Bolu bugüne kadar hiçbir teşvikten istifade edememişti ve bunların sıkıntılarını yatırımcıları Bolu’ya çekememekten ötürü yaşamıştık.

Bu kanun vergi indirimi, işveren sigorta primi desteği, KDV indirimi gibi teşviklerle yatırımcıların bu bölgeye yatırım yapmasını sağlayacaktır. Özellikle Taşlı Yayla Göleti’nin bulunduğu alan spor ve doğa turizmine, Karacasu Bölgesi de termal turizmine yönelik yatırımlara ivme kazandıracaktır.

Ancak; bu bölgeye yatırımlar yapılırken doğanın ve orman varlıklarının tahrip olması, ağaçların kesilmesi vs. gibi yanlış ve olumsuz işlere de Kent Konseyimiz sonuna kadar karşı duracaktır. Bu bölgelerin imar planları yapılırken elbette ki bağlantı yolları veya iletişim hatları gibi elzem şeyler de olacaktır. Doğanın korunması açısından imar planları yapılırkenden itibaren başlamak suretiyle Kent Konseyimiz işin takipçisi olacaktır.

Kanunda yatırım yapılacak yerlerde ormanlık alanların korunması bağlamında da yatırımcılara bazı zorluklar ve kısıtlamalar getirilmiştir.

Yatırım yapacak kurumlar veya yatırımcılar ormana zarar vermesi halinde mevcut alanın üç katı kadar ağaçlandırılmak zorunluluğu getirilmiştir.

Yatırımcılara ayrıca üç yıllık bedelini ödemek koşuluyla “ağaçlandırma bedeli” adı altında bir bedel ödetilecektir.

Ayrıca kanunda orman varlığına müdahale söz konusu ise bunun birkaç katı kadar alanın ağaçlandırılması gibi orman varlığının devam ettirilmesi için düzenlemelerde vardır.

Bu alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapacağı imar planları çerçevesinde işlemler yürütülecektir. Bu kanun çıkalı henüz 2,5 ay olmuştur. Yönetmelikler, yönergeler ve herhangi bir şartnameler hazırlanmamıştır. Hazırlanmadığı gibi herhangi bir yatırımcının talebi de yoktur.

İlan edilen turizm bölgesi Karacasu’ da termal tesislerinin öncelikle yapılacağını ve Bolu’ya termal turizm açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu kanunun olumlu hale getirmek ve Bolu’ya faydalı bir şekilde yatırımcıların gelmesini sağlamak birinci derece düşüncemiz olmalıdır.